Sbor ?eskobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Mládež


Mládež ?CE Braník

Kresba branicého kostela
Mládež se koná každý ?tvrtek od půl sedmé v zadní místnosti kostela ?CE Braník (Mod?anská 118) a všichni jste zváni! Konec bývá kolem deváté, není problém ješt? n?jaký ?as zůstat, podiskutovat, pohrát, pozpívat a podobn?.

Modlitebka je v úterý od 7.30 tamtéž.

Upozorn?ní k následujícímu

Program je zde uvád?n tak, jak mi ho posílá M. T. Mazná, tedy ve form? dopisů. Tyto dopisy jsou ?azeny od nejnov?jšího k nejstaršímu, takže pokud narazíte na rozpory, platí informace nov?jší.

Aby se tato stránka nenatahovala na kilometry, budu se snažit průb?žn? umazávat neaktuální informace.

Miloš F. Pechar (admin webu)

úterý 21. b?ezna

25. mládež

Ahoj p?átelé,

tento ?tvrtek bude speciální youtube mládež. Vybrali jsme s Danem totiž n?kolik videí, nad kterými je zajímavé se zamyslet, diskutovat o nich, ?i je prost? jen zhlédnout. V?tšinou jsou různ? filosofická. Takže pokud jste také na youtubu narazili na podobn? tématické video, které vás n?jak zaujalo, pošlete mi odkaz nebo prost? p?ij?te na mládež 😉

Taky p?ipomínám mládežnický výlet do Plzn? p?íští víkend. Bližší informace jsou v pdfku v p?íloze. Je samoz?ejm? možnost p?idat se pouze na p?espání ze soboty na ned?li v branickém kostele (kostel bude otev?en od 19.00). Všechny hry a pochoutky vítány.

A berte si službu na jídlo. Tabulka je na Google Docs!

M?jte se p?kn?,

Míša

st?eda 15. b?ezna

24. mládež

?au mládeži,

zítra bude mít program Jarda na téma:

STRACH
Co je strach v Bibli a co se strachem dneska?

Také bych vás ráda pozvala na mládežnický výlet do Plzn?, který bude v sobotu 1. 4. (bacha, neni to apríl), po kterém p?espíme v Braníku a budem hrát hry. Můžete se samoz?ejm? p?ipojit pouze na p?espání. Konkrétní informace (cena, sraz, apod.) pošlu p?íští týden, zatím však na co se můžete t?šit:

  • Ráno nasedneme na vlak, dojedeme do Plzn?.
  • Zkouknem všechny památky a zajímavosti.
  • Zajdeme si do hospůdky na ob?d a plzni?ku.
  • Odpoledne si zpest?íme krátkou m?stskou hrou.
  • Rozlou?íme se s Plzní a pojedem zpátky do kostela.
  • V kostele si dáme pizzu a další pochutinky, zahrajem deskovky a následn? p?espíme.
  • Pokud jste už byli v Plzni, napište nám t?eba místa, které stojí za to vid?t, abychom na nic nezapomn?li.

M?jte se p?kn? a ve ?tvrtek na vid?nou.

Programy ? záznamy ke stažení

N?které zajímavé programy jsme nahráli a tyto záznamy zp?ístup?ujeme:

29. 5. 2012
? Role ženy, Marta Drápalová
5. 6. 2012
? Role muže (a co o?ekává od ženy), Aleš Drápal
10. 4. 2012
? K?eslo pro hosta, Marie a Lukáš Havlenovi
10. 1. 2012
? Lída a Jirka Holých v k?esle pro hosta
22. 11. 2011
? P?íb?h šedesátiletého manželství, Marta a Jaro K?ivohlaví
8. 11. 2011
? Slyšet Boží hlas, Marta Drápalová
29. 11. 2011
? Autorita v církvi a misie v b?žném život?, Roman Mazur
21. 6. 2011
? 1. Petrova 3, Jarda Pechar
19. 4. 2011
? Milost, Jakub Drápal
30. 3. 2011
? Imaginace a víra v dílech JRR Tolkiena a CS Lewise, Pavel Hošek
8. 2. 2011
? Práce s d?tmi, B?tka Slabá
4. 1. 2011
? K?eslo pro hosta, Aleš Drápal
7. 12. 2010
? Pornografie, Jakub Drápal
16. 11. 2010
? K?eslo pro hosta, Jaro K?ivohlavý

Odkazy

Chcete-li se dozv?d?t, co se d?je v Praze mezi evangelickou mládeží, koukn?te se na stránky prazska-mladez.evangnet.cz.


Kindly Select Section 4 Category from Customizer link under Add page Sections